Danh sách tổng hợp

Thuốc Proparacaine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Proparacaine là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Proparacain. Các biệt dược

Thuốc Besifloxacin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Besifloxacin là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Besifloxacin. Các biệt dược Besivance

Thuốc Brinzolamid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Brinzolamid là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Brinzolamide. Các biệt dược

Thuốc Bạc nitrat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bạc nitrat là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Idoxuridin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Idoxuridin là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Levobunolol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Levobunolol là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Levobunolol hydrochlorid. Các biệt dược

Thuốc Pseudoephedrine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pseudoephedrine là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Pseudoephedrine hydrochloride. Các biệt dược

Thuốc Chlorpheniramin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Chlorpheniramin là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Chlorpheniramin hydrochlorid. Các biệt dược

Thuốc Phenylpropanolamine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Phenylpropanolamine là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Phenylpropanolamine hydrochloride. Các biệt dược

Thuốc Oxymetazoline: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oxymetazoline là thuốc gốc nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần chính là Oxymetazoline. Các biệt dược