Thuốc Neurontin (Nhà đóng gói và xuất xưởng: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH; địa chỉ: Betriebsstatte Freiburg; Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Federal Republic of Germany): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Neurontin (Nhà đóng gói và xuất xưởng: Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH; địa chỉ: Betriebsstatte Freiburg; Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg, Federal Republic of Germany) Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VN-16857-13. Nhóm có thành phần Gabapentin