Danh sách tổng hợp

Thuốc Dexketoprofen: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dexketoprofen là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Dexketoprofen. Các biệt dược

Thuốc Dexlansoprazole: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dexlansoprazole là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Dexlansoprazole. Các biệt dược

Thuốc Dienogest: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dienogest là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Dienogest. Các biệt dược

Thuốc Dapagliflozin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dapagliflozin là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Dapagliflozine. Các biệt dược

Thuốc Dimethicon: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dimethicon là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Dimethicone. Các biệt dược

Thuốc Dexmedetomidine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dexmedetomidine là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Dexmedetomidine hydrochloride. Các biệt dược Precedex;Dexmedetomidine Kabi

Thuốc Dexibuprofen: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dexibuprofen là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Dexibuprofen. Các biệt dược

Thuốc Diosmectit: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Diosmectit là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Diosmectite. Các biệt dược Becosmec;Pymesmec;Hamett

Thuốc Desogestrel: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Desogestrel là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Desogestrel. Các biệt dược Cerazette;Embevin 28

Thuốc Diacefyllin diphenhydramin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Diacefyllin diphenhydramin là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Diacefyllin diphenhydramin. Các biệt dược Nautamine