Danh sách tổng hợp

Thuốc ho K/H 20ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Thuốc ho K/H 20ml Siro, hộp 10 ống, hộp 15 ống. ống 20ml, Uống SĐK VD-23249-15. Nhóm có thành phần Ma hoàng, quế chi, khổ hạnh nhân, cam thảo

Thuốc Baburol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Baburol Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài SĐK VD-11502-10. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Bambuterol hydroclorid 10mg

Thuốc Amsolyn Tablets 30mg YY: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Amsolyn Tablets 30mg YY Chai nhựa trắng 100 viên SĐK VN-10681-10. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Ambroxol HCl

Thuốc Intes: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Intes Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-5708-10. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Acetylcystein

Thuốc Solinux: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Solinux Hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 4 viên SĐK VD-5714-08. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Salbutamol 2mg, carbocystein 500mg
Hình ảnh Thuốc Thuốc ho trẻ em

Thuốc Thuốc ho trẻ em: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Thuốc ho trẻ em Hộp 1chai 60ml, 100ml thuốc nước SĐK VNB-1922-04. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Tỳ bà diệp, Cát cánh, Bách bộ, Tiền hồ, Tang Bạch bì, Thiên môn, Bạch linh, Cam thảo, Hoàng cầm, Cineol
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Sudomon 50mcg/1dos: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sudomon 50mcg/1dos Hộp 1 lọ 120 liều xịt SĐK VN-21322-18. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mometasone furoate 50mcg/liều xịt

Thuốc Lytoin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lytoin Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30898-18. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Codein phosphat hemihydrat 10 mg; Guaifenesin 100 mg

Thuốc Salbucare plus: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Salbucare plus Hộp 1 chai 60ml; hộp 1 chai 90ml SĐK VD-30471-18. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Mỗi 5ml chứa: Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) 1mg; Guaifenesin 50mg

Thuốc Vinsalmol 5: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vinsalmol 5 Hộp 2 vỉ x 10 ống x 2,5ml; hộp 5 vỉ x 10 ống x 2,5ml SĐK VD-30605-18. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Salbutamol (dưới dạng Salbutamol sulfat) 5mg/2,5ml