Danh sách tổng hợp

Thuốc Polygeline: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Polygeline là thuốc gốc nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Dextran 70: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dextran 70 là thuốc gốc nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần chính là Dextran 70. Các biệt dược

Thuốc Nadroparin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nadroparin là thuốc gốc nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần chính là Nadroparin calcium. Các biệt dược

Thuốc Hyaluronidase: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Hyaluronidase là thuốc gốc nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần chính là Hyaluronidase. Các biệt dược

Thuốc Dextran 40: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dextran 40 là thuốc gốc nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần chính là Dextran 40. Các biệt dược

Thuốc Albumin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Albumin là thuốc gốc nhóm Máu, Chế phẩm máu - Dung dịch cao phân tử có thành phần chính là Human albumin. Các biệt dược Human Albumin; ALBUTEIN