Thuốc Velcade (cơ sở đóng gói thứ cấp và xuất xưởng: Janssen Pharmaceutica N.V, địa chỉ: Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Velcade (cơ sở đóng gói thứ cấp và xuất xưởng: Janssen Pharmaceutica N.V, địa chỉ: Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium Hộp 1 lọ 1mg SĐK VN2-327-15 (CV 4118/QLD-ĐK gia hạn hiệu lực SĐK 12 tháng từ ngày 04/4/2017). Nhóm có thành phần Bortezomib

Thuốc Ventolin Inhaler (CS đóng gói thứ cấp, xuất xưởng: GlaxoSmithKline Australia Pty. Ltd, địa chỉ: 1061 Mountain Highway, Boronia, 3155 Victoria, Australia): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ventolin Inhaler (CS đóng gói thứ cấp, xuất xưởng: GlaxoSmithKline Australia Pty. Ltd, địa chỉ: 1061 Mountain Highway, Boronia, 3155 Victoria, Australia) Bình xịt 200 liều SĐK VN-18791-15. Nhóm có thành phần Salbutamol sulfat