Danh sách tổng hợp

Thuốc Vitamin C Kabi 500mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Vitamin C Kabi 500mg Hộp 6 ống x 5ml SĐK VD-18045-12. Nhóm có thành phần Vitamin C

Thuốc Viên mũi – xoang Rhinassin – OPC: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng,...

Thuốc Viên mũi - xoang Rhinassin - OPC Hộp 5 vỉ x 10 viên SĐK VD-22955-15. Nhóm có thành phần Cao đặc _x000D_ (Tương ứng _x000D_ Thương nhĩ tử + _x000D_ Tân di hoa + _x000D_ Phòng phong + _x000D_ Bạch truật + _x000D_ Hoàng kỳ + _x000D_ Bạc hà) +_x000D_ Bột mịn Bạch chỉ

Thuốc Vin-Hepa 5g/10ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vin-Hepa 5g/10ml Hộp 2 vỉ x 5 ống x 10ml SĐK VD-28701-18. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần L-Ornithin-L-aspartat

Thuốc Vacickeck H2: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vacickeck H2 Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK VN-20012-16. Nhóm có thành phần Valsartan + Hydrochlorothiazid

Thuốc Velcade (cơ sở đóng gói thứ cấp và xuất xưởng: Janssen Pharmaceutica N.V,...

Thuốc Velcade (cơ sở đóng gói thứ cấp và xuất xưởng: Janssen Pharmaceutica N.V, địa chỉ: Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Belgium Hộp 1 lọ 1mg SĐK VN2-327-15 (CV 4118/QLD-ĐK gia hạn hiệu lực SĐK 12 tháng từ ngày 04/4/2017). Nhóm có thành phần Bortezomib

Thuốc Venofer (Xuất xưởng bởi: Vifor (International) Inc. Địa chỉ: Rechenstrasse 37, 9014 st....

Thuốc Venofer (Xuất xưởng bởi: Vifor (International) Inc. Địa chỉ: Rechenstrasse 37, 9014 st. Gallen, Switzeland) Hộp 5 ống 5ml SĐK VN-14662-12 (gia hạn 12 tháng từ 03/03/2018 theo cv 3645/QLD-ĐK ngày 01/03/2018). Nhóm có thành phần Iron Sucrose (Sắt Sucrose)

Thuốc Venofer (xuất xưởng bởi: Vifor (International) Inc. Địa chỉ: Rechenstrasse 37, 9014 St....

Thuốc Venofer (xuất xưởng bởi: Vifor (International) Inc. Địa chỉ: Rechenstrasse 37, 9014 St. Gallen, Switzerland) Hộp 5 ống 5ml SĐK VN-14662-12. Nhóm có thành phần Sắt sucrose

Thuốc Vammybivid’s (Xuất xưởng: Sanavita Pharmaceuticals GmbH,đ/c: Lohstrasse 2, D-59368 Werne, Đức: Hướng dẫn...

Thuốc Vammybivid's (Xuất xưởng: Sanavita Pharmaceuticals GmbH,đ/c: Lohstrasse 2, D-59368 Werne, Đức Hộp 5 lọ SĐK VN-16649-13. Nhóm có thành phần Vancomycin*

Thuốc Vincran: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vincran Hộp 1 lọ SĐK VN-5459-10 C/v gia hạn 6233/QLD-ĐK ngày 05/05/2017. Nhóm có thành phần Vincristin sulfat

Thuốc Ventolin Inhaler (CS đóng gói thứ cấp, xuất xưởng: GlaxoSmithKline Australia Pty. Ltd,...

Thuốc Ventolin Inhaler (CS đóng gói thứ cấp, xuất xưởng: GlaxoSmithKline Australia Pty. Ltd, địa chỉ: 1061 Mountain Highway, Boronia, 3155 Victoria, Australia) Bình xịt 200 liều SĐK VN-18791-15. Nhóm có thành phần Salbutamol sulfat