Danh sách tổng hợp

Thuốc Kali permanganat (thuốc tím): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Kali permanganat (thuốc tím) là thuốc gốc nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần chính là Potassium permanganate. Các biệt dược

Thuốc Cetylpyridinium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cetylpyridinium là thuốc gốc nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Cetrimide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cetrimide là thuốc gốc nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần chính là Cetrimide. Các biệt dược

Thuốc Chlorhexidin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Chlorhexidin là thuốc gốc nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần chính là Clorhexidin. Các biệt dược

Thuốc Benzyl benzoate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Benzyl benzoate là thuốc gốc nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần chính là Benzyl benzoat. Các biệt dược

Thuốc Tím gentian: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tím gentian là thuốc gốc nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần chính là Methylrosaniline. Các biệt dược

Thuốc Boric acid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Boric acid là thuốc gốc nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần chính là Acid boric. Các biệt dược

Thuốc Povidone iodine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Povidone iodine là thuốc gốc nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần chính là Povidon iod. Các biệt dược

Thuốc Hexamidin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Hexamidin là thuốc gốc nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần chính là Hexamidin. Các biệt dược

Thuốc Hydrogen peroxid: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Hydrogen peroxid là thuốc gốc nhóm Thuốc sát khuẩn có thành phần chính là Hydrogen peroxid. Các biệt dược