Danh sách tổng hợp

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dianeal low cacium: Hướng dẫn sử dụng, tác...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dianeal low cacium Túi 2 lít, 5 lít SĐK VN-21178-18. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần Mỗi 100ml dung dịch chứa: Calci Chloride 18,3mg; Dextrose hydrous 1,5g; Magie Chloride 5,08mg; Natri Chloride 538mg; Natri lactate 448mg

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Peritoneal Dialysis solution: Hướng dẫn sử dụng, tác...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Peritoneal Dialysis solution Thùng 6 Túi x 2000ml SĐK VN-16451-13. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần Glucose ; Natri clorid 10,76g; Calci clorid 0,52g; Natri lactat 8,96g; Magnesi clorid 0,102g

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Peritoneal Dialysis solution: Hướng dẫn sử dụng, tác...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Peritoneal Dialysis solution Thùng 6 Túi x 2000ml SĐK VN-16452-13. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần Glucose 85g; Natri clorid 10,76g; Calci clorid 0,52g; Natri lactat 8,96g; Magnesi clorid 0,102g

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Peritoneal Dialysis solution: Hướng dẫn sử dụng, tác...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Peritoneal Dialysis solution Thùng 6 Túi x 2000ml SĐK VN-16450-13. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần Glucose ; Natri clorid 10,76g; Calci clorid 0,52g; Natri lactat 8,96g; Magnesi clorid 0,102g

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 6 Can nhựa 10 lít SĐK VD-4849-08. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần Natri chloride, Kali chloride, calci chloride, magnesi chloride, natri acetat

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1A:...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1A Can nhựa 10 lít SĐK VD-4846-08. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần Natri chloride, Kali chloride, calci chloride, magnesi chloride

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 4 Can 10 lít SĐK VD-4848-08. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần Natri chloride, Kali chloride, calci chloride, magnesi chloride, natri acetat

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1B:...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HD-1B Can nhựa 10 lít SĐK VD-4847-08. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần Natri chloride, natri bicarbonat

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc HDM 8 Can 10 lít SĐK VD-4850-08. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần Natri chloride, Kali chloride, calci chloride, magnesi chloride, natri acetat, glucose monohydrat

Dung dịch thẩm phân phúc mạc HD 1B Liq UId concentrate: Hướng dẫn sử...

Dung dịch thẩm phân phúc mạc HD 1B Liq UId concentrate Can nhựa 10l dd thẩm phân máu đậm đặc SĐK VNB-0300-02. Nhóm Dung dịch thẩm phân phúc mạc có thành phần sodium bicarbonate, sodium chloride