Danh sách tổng hợp

Hocmon, Nội tiết tố Eslone Tab: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Hocmon, Nội tiết tố Eslone Tab Hộp 1 vỉ x 30 viên SĐK VN-18063-14. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Tibolone 2,5mg

Hocmon, Nội tiết tố Agimfor 850: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Hocmon, Nội tiết tố Agimfor 850 Hộp 4 vỉ x 15 viên nén bao phim SĐK VD-11497-10. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Metformin HCl 850mg

Hocmon, Nội tiết tố Glycosur: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Hocmon, Nội tiết tố Glycosur Hộp 3 vỉ x 10 viên, hộp 2 vỉ x 20 viên nén SĐK VD-10095-10. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Glimepiride 2mg

Hocmon, Nội tiết tố Agimfor 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Hocmon, Nội tiết tố Agimfor 500 Hộp 5 vỉ x 10 viên nén bao phim SĐK VD-11496-10. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Metformin HCl 500mg

Hocmon, Nội tiết tố Pdsolone-40mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Hocmon, Nội tiết tố Pdsolone-40mg Hộp 1lọ SĐK VN-8587-09. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Methyl prednisolon

Hocmon, Nội tiết tố Viên nén Dexa: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Hocmon, Nội tiết tố Viên nén Dexa Hộp 10 vỉ x 30 viên SĐK VD-5705-08. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Dexamethason
Hình ảnh Hocmon

Hocmon, Nội tiết tố Dorosi 4mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Hocmon, Nội tiết tố Dorosi 4mg Hộp 1 vỉ x 7 viên, hộp 1 vỉ x 10 viên bao phim SĐK VNB-3879-05. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Rosiglitazone
Hình ảnh Hocmon

Hocmon, Nội tiết tố Predian 80mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Hocmon, Nội tiết tố Predian 80mg Hộp 1 vỉ x 10 viên nén SĐK VNB-0892-03. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Gliclazide

Hocmon, Nội tiết tố Viagra: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Hocmon, Nội tiết tố Viagra Hộp 1 vỉ x 4 viên SĐK QLĐB-07-07. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Sildenafil citrate

Hocmon, Nội tiết tố Dexamethason 0,5mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Hocmon, Nội tiết tố Dexamethason 0,5mg Hộp 1 lọ x 100 viên nén SĐK VNB-1232-02. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Dexamethasone