Danh sách tổng hợp

Thuốc Luteina 100mg

Thuốc Luteina 100mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Luteina 100mg hộp 2 vỉ x15 viên SĐK 3126/QLD-KD. Nhóm có thành phần Progesterone 100mg

Thuốc Clindamed: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Clindamed Hộp 1 vỉ x 6 viên SĐK VN-4307-07. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Clindamycin phosphate, Miconazole nitrate

Thuốc Vinphatoxin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vinphatoxin Hộp 1 vỉ x 10 ống x 1ml; hộp 5 vỉ x 10 ống x 1ml SĐK VD-28703-18. Nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần Mỗi ống 1ml chứa: Oxytocin 5IU

Thuốc Lomexin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lomexin Hộp 1 vỉ x 2 viên SĐK VN-20872-17. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Fenticonazol nitrat 1000mg
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Lomexin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lomexin Hộp 1 vỉ x 6 viên SĐK VN-20873-17. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Fenticonazol nitrat 200mg

Thuốc Vinphatoxin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vinphatoxin Hộp 1 vỉ x 10 ống x 1ml; hộp 5 vỉ x 10 ống x 1ml SĐK VD-26323-17. Nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần Mỗi ống 1ml chứa: Oxytocin 10IU

Thuốc Funesten 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Funesten 500 Hộp 1 vỉ x 1 viên SĐK VD-25893-16. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Clotrimazol 500mg

Thuốc Funesten 100: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Funesten 100 Hộp 1 vỉ x 6 viên SĐK VD-25892-16. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Clotrimazol 100mg

Thuốc Pancres: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pancres Hộp 10 vỉ x 10 viên; Chai 100 viên SĐK VD-25570-16. Nhóm có thành phần Pancreatin 170mg (tương ứng với 238 IU Protease, 3400IU Lipase, 4080 IU Amylase)
Hình ảnh Thuốc Shinpoong Cristan

Thuốc Shinpoong Cristan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Shinpoong Cristan Hộp 1 vỉ x 6 viên SĐK VD-26517-17. Nhóm Thuốc phụ khoa có thành phần Clotrimazol 100mg