W

Dược phẩm Welles Soft: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Dược phẩm Welles Soft Hộp 1 vỉ x 7 viên SĐK VN-10665-10. Nhóm có thành phần Fluconazol

Thuốc Wintofen: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Wintofen Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-10663-10. Nhóm có thành phần Clopidogrel Bisulfat

Thuốc Wonramidine inj: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Wonramidine inj Hộp 10 ống x 2ml SĐK VN-1796-06. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Ranitidine hydrochloride

Thuốc Welquine – 250: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Welquine - 250 Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VN-21170-18. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Levofloxacin 500mg

Thuốc Walerotic: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Walerotic Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VN-21335-18. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Cefdinir 300mg

Thuốc Wisdon 600: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Wisdon 600 Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10 ml SĐK VD-30546-18. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Glutathion (dưới dạng bột đông khô Glutathion natri) 600 mg

Thuốc Walbratex: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Walbratex Hộp 1 lọ 5ml, 8ml SĐK VD-30649-18. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Mỗi lọ 5ml chứa: Tobramycin (dưới dạng Tobramycin sulfat) 15 mg

Thuốc Wormectol 3: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Wormectol 3 Hộp 2 vỉ x 2 viên SĐK VD-27005-17. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Ivermectin 3mg

Thuốc Wright-F: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Wright-F Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-28488-17. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Imidapril hydroclorid 10mg

Thuốc Wolske: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Wolske Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-27455-17. Nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần Ebastin 10mg