Danh sách tổng hợp

Thuốc warfarin 5mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc warfarin 5mg Viên nén, vỉ 10 viên, hộp 3 vỉ SĐK VD-21735-14. Nhóm có thành phần warfarine

Thuốc Wright – F: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Wright - F Hộp 3 vĩ x 10 viên SĐK VD-28488-17. Nhóm có thành phần Imidapril

Thuốc Widxim (SXNQ: của Affordable Quality Pharmaceutical): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Thuốc Widxim (SXNQ: của Affordable Quality Pharmaceutical) hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 5 ml SĐK VD-18245-13. Nhóm có thành phần Cefuroxim

Thuốc Wosolin 30/70: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Wosolin 30/70 Hộp 1 lọ 10ml SĐK VN-13424-11. Nhóm có thành phần Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting)

Thuốc Widxim (SXNQ: của Affordable Quality Pharmaceuticals): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Thuốc Widxim (SXNQ: của Affordable Quality Pharmaceuticals) Hộp 1 lọ, 10 lọ, 20 lọ, 50 lọ, 100 lọ SĐK VD-18245-13. Nhóm có thành phần Cefuroxim

Thuốc Wright 5mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Wright 5mg Hộp/6 vỉ x10 viên nén- uống SĐK VD-20530-14. Nhóm có thành phần Imidapril

Thuốc Widxim (SXNQ: của Affordable Quality Pharmaceuticals: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Thuốc Widxim (SXNQ: của Affordable Quality Pharmaceuticals Hộp 1 lọ, hộp 10 lọ, hộp 20 lọ, hộp 50 lọ, hộp 100 lọ thuốc bột pha tiêm, Bột pha tiêm, Tiêm SĐK VD-18245-13. Nhóm có thành phần Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim natri)

Thuốc WRIGHT: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc WRIGHT Hộp/6 vỉ x 10 viên SĐK VD-20530-14. Nhóm có thành phần Imidapril

Thuốc Widxim – AQP: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Widxim - AQP Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất SĐK VD - 18245 - 13. Nhóm có thành phần Cefuroxim

Thuốc Water for injection 2ml (Nước cất pha tiêm 2ml): Hướng dẫn sử dụng, tác...

Thuốc Water for injection 2ml (Nước cất pha tiêm 2ml) H/5 ống, 50 ống/2 ml nước cất pha tiêm SĐK VD-23238-15. Nhóm có thành phần Nước cất pha tiêm 2ml