Danh sách tổng hợp

Thuốc Ursodeoxycholic: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ursodeoxycholic là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Ursodeoxycholic acid. Các biệt dược

Thuốc Urofollitropin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Urofollitropin là thuốc gốc nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần chính là Urofollitropin. Các biệt dược Fostine 75; Folliova 150; Folliova 75

Thuốc Urea: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Urea là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần chính là Urea. Các biệt dược Cellartmimona; Eusoftyl cream

Thuốc Ubidecarenone: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ubidecarenone là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Ubidecarenone;Coenzyme Q10. Các biệt dược Envit Q10, Decaquinon,Coenzyme Q10,QPLUS SUPER