Danh sách tổng hợp

Thuốc Omnipaque: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Omnipaque Hộp 10 chai x 100 ml SĐK VN-20358-17. Nhóm Thuốc dùng chẩn đoán có thành phần Iohexol 755mg/ml (tương đương Iod 350mg/ml)
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Omnipaque: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Omnipaque Hộp 10 chai x 100 ml SĐK VN-20357-17. Nhóm Thuốc dùng chẩn đoán có thành phần Iohexol 647 mg/ml (tương đương Iod 300mg/ml)

Thuốc Omnihexol Inj. 300: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Omnihexol Inj. 300 Hộp 1 lọ SĐK VN-15947-12. Nhóm Thuốc dùng chẩn đoán có thành phần Iohexol

Thuốc Dotarem: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dotarem Hộp 1 lọ thủy tinh 10ml SĐK VN-15929-12. Nhóm Thuốc dùng chẩn đoán có thành phần Acid Gadoteric

Thuốc Befind: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Befind Hộp 1 chai 50ml SĐK VN-14953-12. Nhóm Thuốc dùng chẩn đoán có thành phần Iohexol

Thuốc Ultravist 300: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ultravist 300 Hộp 10 chai 50ml; hộp 10 chai 100 ml SĐK VN-14922-12. Nhóm Thuốc dùng chẩn đoán có thành phần Iopromide

Thuốc Ultravist 370: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ultravist 370 Hộp 10 chai 50ml; hộp 10 chai 100 ml SĐK VN-14923-12. Nhóm Thuốc dùng chẩn đoán có thành phần Iopromide

Thuốc Ultraray: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ultraray Hộp 1 lọ 50ml SĐK VN-13594-11. Nhóm Thuốc dùng chẩn đoán có thành phần Iopamidol

Thuốc Iopamigita 300mg Iod/ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Iopamigita 300mg Iod/ml Hộp 10 lọ x 100ml SĐK VN-13570-11. Nhóm Thuốc dùng chẩn đoán có thành phần Iopamidol

Thuốc Iopamigita 370mg Iod/ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Iopamigita 370mg Iod/ml Hộp 10 lọ x 100ml SĐK VN-13572-11. Nhóm Thuốc dùng chẩn đoán có thành phần Iopamidol