Danh sách tổng hợp

Thuốc Modom’s: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Modom's Hộp 10 vỉ xé x 10 viên SĐK VD-20579-14. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Domperidon 10 mg

Thuốc Oraptic: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oraptic Hộp 1 lọ bột đông khô + 1 ống dung môI 10ml, thuốc tiêm đông khô SĐK VD-10101-10. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Omeprazol natri tương đương với Omeprazol 40mg
Thuốc Nady Spasmyl

Thuốc Nady- spasmyl: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nady- spasmyl Hộp 2 vỉ, 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-21623-14. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Simethicon 80mg; Alverin citrat 60mg

Thuốc Hepaur 5g: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Hepaur 5g Hộp 10 ống x 10ml, dung dịch tiêm SĐK VD-10098-10. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần L-ornithin L-Aspartat 5000mg

Thuốc Lacbio Pro: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lacbio Pro Hộp 10 gói, 20 gói, 100 gói thuốc bột SĐK VD-11522-10. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Lactobacillus acidophilus 1000000000 CFU

Thuốc Oracap 20: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oracap 20 Hộp 2 vỉ x 10 viên, hộp 5 vỉ x 4 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên, lọ 100 viên nang SĐK VD-10989-10. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Omeprazol pellets tương đương 20mg Omeprazol

Thuốc Hepaur 1g: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Hepaur 1g Hộp 10 ống x 5ml, dung dịch tiêm SĐK VD-10097-10. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần L-ornithin L-Aspartat 1000mg

Thuốc Vicseforte: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vicseforte Hộp 10 ống x 2ml, dung dịch tiêm SĐK VD-10105-10. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Tiemonium methylsulfat 5mg

Thuốc Vicseforte V: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vicseforte V Hộp 10 lọ x 2ml, dung dịch tiêm SĐK VD-10106-10. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Tiemonium methylsulfat 5mg

Thuốc Pantagi: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pantagi Hộp 3 vỉ x 10 viên nén dài bao phim tan trong ruột SĐK VD-10072-10. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Pantoprazol sodium sesquihydrat tương ứng với Pantoprazol 40mg