Danh sách tổng hợp

Thuốc Medrol 16mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Medrol 16mg 3 vỉ x 10 viên/ hộp SĐK VN-13806-11. Nhóm có thành phần Methyl prednisolone

Thuốc Medrol 4mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Medrol 4mg 3 vỉ * 10 viên SĐK VN-13805-11. Nhóm có thành phần Methyl prednisolone

Thuốc Moveloxin 400mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Moveloxin 400mg Túi nhôm chứa 1 túi nhựa 250ml SĐK VN-18831-15. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Moxifloxacin*

Thuốc MEDEXA 4: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc MEDEXA 4 Hộp 10vỉ x 10 viên, uống SĐK VN-5596-10. Nhóm có thành phần Methyl prednisolone

Thuốc Myonal 50mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Myonal 50mg Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-19072-15. Nhóm có thành phần Eperison

Thuốc Mongor: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mongor Hộp 1 tuýp 20 viên SĐK VD-20050-13. Nhóm có thành phần Glucosamin Sulfat

Thuốc Maxxcardio- L 20: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Maxxcardio- L 20 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-27767-17. Nhóm có thành phần Lisinopril

Thuốc METHYLERGOMETRINE MALAEATE INJECTION 0.2MG: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc METHYLERGOMETRINE MALAEATE INJECTION 0.2MG H/10 SĐK 145/QLD-KD. Nhóm có thành phần Methylergometrine maleat

Thuốc Morphin (Morphin Hydroclorid 10mg/1ml): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Morphin (Morphin Hydroclorid 10mg/1ml) Hộp 10 ống x 1ml SĐK VD-24315-16. Nhóm có thành phần Morphin (hydroclorid, sulfat)

Thuốc Mixtard® 30 FlexPen®: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Mixtard® 30 FlexPen® Hộp 5 bút tiêm bơm sẵn x 3ml SĐK QLSP-927-16. Nhóm có thành phần Insulin trộn, hỗn hợp (Mixtard-acting, Dual-acting)