Trang chủ Khoáng chất và Vitamin

Khoáng chất và Vitamin

Thuốc Sancoba 1mg/5ml B/1: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Sancoba 1mg/5ml B/1 Hộp 1 lọ 5ml SĐK VN-19342-15. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Cyanocobalamin

Thuốc Xenetix 300: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Xenetix 300 Hộp 25 lọ 50 ml dung dịch tiêm SĐK VN-16786-13. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Iodine

Thuốc Magnesi sulfat Kabi 15%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Magnesi sulfat Kabi 15% Hộp 50 ống 10ml SĐK VD-19567-13. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Magnesi sulfat

Thuốc Dung dịch, uống: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Dung dịch, uống Hộp 1 lọ 12ml SĐK VD-24822-16. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Vitamin D3

Thuốc Calci clorid 500mg/ 5ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Calci clorid 500mg/ 5ml Hộp 50 ống x 5ml SĐK VD-22935-15. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Calci clorid

Thuốc Rofcal 0,25mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Rofcal 0,25mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nang mềm SĐK VD-26206-17. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Calcitriol

Thuốc Rofcal: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Rofcal H/3 vỉ x 10 viên SĐK VD-26206-17. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Calcitriol

Thuốc Sancoba: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sancoba Hộp 1 lọ 5ml SĐK VN-19342-15. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Cyanocobalamin

Thuốc D3care: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc D3care Dung dich uong SĐK VD-13504-10; VD-26301-17. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Vitamin D3

Thuốc pms – Imecal 0,25mcg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc pms - Imecal 0,25mcg Hộp/3 vỉ x 10viên SĐK VD-20450-14. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Calcitriol