Danh sách tổng hợp

Thuốc Galvus MET Tab 50mg/850mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Galvus MET Tab 50mg/850mg Hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK VN-19293-15. Nhóm có thành phần Vildagliptin, Metformin (dưới dạng Metformin hydrochlorid)

Thuốc Galvus MET 850mg/50mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Galvus MET 850mg/50mg Hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK VN-19293-15. Nhóm có thành phần Metformin + Vildagliptin

Thuốc GENSILRON: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc GENSILRON Hộp 1 tuýp nhựa 10g SĐK VD-15322-11. Nhóm có thành phần Betamethason dipropionat + Gentamycin sulfat + Clotrimazol

Thuốc GLIRITDHG 500 MG/2.5MG: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc GLIRITDHG 500 MG/2.5MG Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-24598-16. Nhóm có thành phần Metformin + Glibenclamid

Thuốc Gemnil 1000mg/vial: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Gemnil 1000mg/vial Hộp 1 lọ SĐK VN-18210-14. Nhóm có thành phần Gemcitabin

Thuốc Givet 4: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Givet 4 Hộp 20 gói x 1g SĐK VD-28908-18. Nhóm có thành phần Montelukast natri tương đương Montelukast 4mg

Thuốc Glucovance 500mg/2.5mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glucovance 500mg/2.5mg Hộp 2 vỉ x 15 viên SĐK VN-20022-16. Nhóm có thành phần Metformin + glibenclamid

Thuốc Glivec 100mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glivec 100mg Hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK VN2-490-16. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Imatinib

Thuốc Goldesome (Đóng gói & xuất xưởng Lamp-San Prospero SPA, địa chỉ: Via Della...

Thuốc Goldesome (Đóng gói & xuất xưởng Lamp-San Prospero SPA, địa chỉ: Via Della pace, 25/A-41030 San Prospero (MO), Italy) hộp 4 vỉ x 7 viên SĐK VN-19113-15. Nhóm có thành phần Esomeprazol (dưới dạng Esomeprazol (magnesi dihydrat)

Thuốc Gelacmeigel: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Gelacmeigel Hộp 01 tube SĐK VD-28279-17. Nhóm có thành phần Metronidazol