Danh sách tổng hợp

Thuốc Pracetam 1200: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pracetam 1200 Hộp 10 vỉ x 10 viên, hộp 1 chai 100 viên SĐK VD-18536-13. Nhóm có thành phần Piracetam 1200 mg

Thuốc Phu gia: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Phu gia Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-16320-12. Nhóm có thành phần Chỉ thực, Đảng sâm, Bạch truật, Phục linh, Bán hạ, Mạch nha, Hậu phác, Cam thảo, Can khương, Ngô thù du.

Thuốc PYZACAR 25: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc PYZACAR 25 Hộp/2vỉ x 15 viên SĐK VD-26430-17. Nhóm có thành phần Losartan

Thuốc Panalgan Effer 650: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Panalgan Effer 650 Hộp 4 vỉ * 4 viên nén sủi SĐK VD-22825-15. Nhóm có thành phần Paracetamol (acetaminophen)

Thuốc PMS-Montelukast 5mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc PMS-Montelukast 5mg Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-17547-13. Nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần Montelukast

Thuốc PYMEPRIM FORT: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc PYMEPRIM FORT Hộp/6vỉ x 10 viên nén SĐK VD-23221-15. Nhóm có thành phần Sulfamethoxazol + Trimethoprim

Thuốc Pariet Tablets 20mg (đóng gói bởi Interthai Pharmaceutical manufacturing Ltd. – Thailand): Hướng...

Thuốc Pariet Tablets 20mg (đóng gói bởi Interthai Pharmaceutical manufacturing Ltd. - Thailand) Hộp 1 vỉ x 14 viên SĐK VN-14560-12. Nhóm có thành phần Rabeprazol

Thuốc Proraf: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Proraf Hộp 5 vỉ x 10 viên nang SĐK VN-14709-12 (CV 6194/QLD-ĐK này 05/5/2017 gia hạn hiệu lực SĐK). Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Tacrolimus

Thuốc Per-Grafeel: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Per-Grafeel Hộp chứa 1 bơm tiêm đóng sẵn thuốc 0,6ml SĐK QLSP-0636-13. Nhóm có thành phần Pegfilgrastim

Thuốc pms-Montelukast FC: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc pms-Montelukast FC Chai 100 viên , Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-18408-14. Nhóm có thành phần Natri montelukast