Danh sách tổng hợp

Thuốc Dorotyl: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dorotyl Hộp 2 vỉ x 25 VBĐ SĐK VD-13615-10 CV 11233/QLD-ĐK GIA HẠN NGÀY 01/08/2017. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Mephenesin

Thuốc Tadalafil Stada 5mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Tadalafil Stada 5mg Hộp 3 vỉ x 10 viên nén bao phim SĐK VD-24571-16. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Tadalafil

Thuốc Kesera Tab. 750mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Kesera Tab. 750mg Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN - 19870-16. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Methocarbamol

Thuốc COLTRAMYL 4MG (SX NHƯỢNG QUYỀN CỦA AVENTIS PHARMA S.A; PHÁP): Hướng dẫn sử...

Thuốc COLTRAMYL 4MG (SX NHƯỢNG QUYỀN CỦA AVENTIS PHARMA S.A; PHÁP) Hộp/ 1 vỉ x 12 viên SĐK VD-22638-15. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Thiocolchicoside

Thuốc Cisatracurium: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cisatracurium Hộp 10 ống, Dung dịch tiêm, Tiêm truyền SĐK VN-18225-14. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Cisatracurium

Thuốc Aduran: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aduran Hộp 25 lọ + 25 ống dung môi pha tiêm 2ml bột pha tiêm SĐK VN-19653-16. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Pipecuronium bromid

Thuốc Agidecotyl: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Agidecotyl Hộp/10 vỉ x 10 viên nén bao phim, Uống SĐK VD-14664-11 (Cv gia hạn số 11812/QLD-ĐK ngày 10/08/2017). Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Mephenesin

Thuốc Pharmaclofen: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pharmaclofen Chai 100 viên SĐK VN-18407-14. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Baclofen

Thuốc Cisatracurium-hameln 2mg/ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cisatracurium-hameln 2mg/ml Hộp 10 ống SĐK VN-18225-14. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Cisatracurium

Thuốc Néotigmine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Néotigmine Hộp 10 ống 1ml SĐK VN-15618-12. Nhóm Thuốc giãn cơ và tăng trương lực cơ có thành phần Neostigmin methylsulfat