Danh sách tổng hợp

Thuốc Fenxicam- M: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Fenxicam- M Hộp 2 vỉ x 10 viên nén SĐK VD-30744-18. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Meloxicam 7,5 mg

Thuốc Chymodk: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Chymodk SĐK VD-22871-15. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Alpha Chymotrypsin 8400 đơn vị USP

Thuốc Ganteston: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ganteston Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-12503-11. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Nabumetone

Thuốc Sosdol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sosdol Bìa kẹp 1 vỉ, hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm. Bìa kẹp 1 vỉ, hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 6 vỉ x 15 viên nang mềm SĐK VD-11512-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Diclofenac kali 25mg

Thuốc Sosfever Fort: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sosfever Fort Bìa kẹp 1 vỉ x 10 viên. Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên nang mềm (vỉ bấm nhôm-PVC, vỉ bấm nhôm-PVC-nhôm) SĐK VD-10978-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Ibuprofen 400mg

Thuốc Biraxan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Biraxan Hộp 2 vỉ x 10 viên, hôph 10 vỉ x 10 viên nén bao phim SĐK VD-11519-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Ibuprofen 400mg

Thuốc Pyrolox: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pyrolox Hộp 2 lọ thuốc tiêm bột đông khô + 2 ống dung môi 2ml, hộp 10 lọ thuốc tiêm bột đông khô + 10 ống dung môi 2ml SĐK VD-11524-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Piroxicam 20mg

Thuốc Biragan Day: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Biragan Day Hộp 10 vỉ x 10 viên nén SĐK VD-10983-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol 500mg, Pseudoephedrin HCl 30mg, Loratadin 5mg

Thuốc Biragan Extra: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Biragan Extra Hộp 10 vỉ x 5 viên, hộp 20 vỉ x 5 viên, hộp 10 vỉ x 4 viên, hộp 25 vỉ x 4 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên nén SĐK VD-10089-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol 500mg; Cafein 65mg

Thuốc Biragan F: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Biragan F Hộp 10 vỉ x 4 viên, hộp 25 vỉ x 4 viên, hộp 10 vỉ x 5 viên, hộp 20 vỉ x 5 viên nén SĐK VD-10090-10. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Paracetamol 500mg; Pseudoephedrin hydroclorid 30mg, Clorpheniramin maleat 2mg