Danh sách tổng hợp

Thuốc Kevindefa: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Kevindefa Hộp 1 tuýp 5g kem bôi da SĐK VNA-4768-02. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Betamethasone, dexpanthenol, Neomycin, Ketoconazole
Hình ảnh Thuốc SELMIKRONS

Thuốc SELMIKRONS: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc SELMIKRONS Hộp 1 tuýp 10 g SĐK sdk-SELMIKRONS. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Gentamicin Sulfat 1.000 mg; Betamethason dipropionat 64mg;Clotrimazol 1.000 mg
Thuốc Mouthpaste

Thuốc Mouthpaste: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mouthpaste Hộp 1 tuýp 5g, 10g SĐK VD-30760-18. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Mỗi 5 gam gel chứa: Triamcinolon acetonid 5mg
Hình ảnh Thuốc MILIROSE

Thuốc MILIROSE: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc MILIROSE Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-9071-09. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Pyridoxin HCl 50mg; L-cystine 500mg
Hình ảnh Thuốc VIDIGAL

Thuốc VIDIGAL: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc VIDIGAL Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-18518-13. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Acitretin 25mg

Thuốc Canasone: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Canasone Hộp 1 tuýp 5g, 10g SĐK VD-30882-18. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Clotrimazol 1%

Thuốc Genprozol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Genprozol Hộp 1 tuýp 10 g SĐK VD-30593-18. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Mỗi tuýp 10g chứa: Betamethason (dưới dạng Betamethason dipropionat) 5 mg; Clotrimazol 100 mg; Gentamicin (dưới dạng Gentamicin sulfat), 10mg

Thuốc Cimazo: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cimazo Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-30864-18. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Isotretinoin 10mg

Thuốc Bluemin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bluemin Hộp 12 vỉ x 5 viên SĐK VD-30863-18. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần L-cystine 500mg

Thuốc Clobetasol 0.05%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Clobetasol 0.05% Hộp 1 tuýp 5g, hộp 1 tuýp 15g SĐK VD-30588-18. Nhóm Thuốc điều trị bệnh da liễu có thành phần Mỗi 1g kem chứa: Clobetasol propionat 0,5 mg