Danh sách tổng hợp

Thuốc Natri clorid 0,9%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Natri clorid 0,9% Hộp 1 lọ x 10ml dung dịch tra mắt, nhỏ mũi SĐK VD-14253-11. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Natri clorid 90mg

Thuốc Zvezdochka Nasal Spray 0,1%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Zvezdochka Nasal Spray 0,1% Hộp 1 lọ x 15ml SĐK VD-5709-08. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Xylometazolin hydroclorid

Thuốc Zvezdochka Nasal Drop 0,05%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Zvezdochka Nasal Drop 0,05% Hộp 1 lọ x 10ml SĐK VD-5708-08. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Xylometazolin hydroclorid

Thuốc Plenmoxi: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Plenmoxi Hộp 1 lọ x 5ml SĐK VN-21169-18. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Mỗi 1ml dung dịch chứa: Moxifloxacin (dưới dạng Moxifloxacin hydrochlorid) 5mg

Thuốc Mediclophencid – H: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Mediclophencid - H Tuýp 4 gam SĐK VD-30759-18. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Mỗi 4 gam thuốc mỡ chứa: Hydrocortison acetat 30mg; Cloramphenicol 40mg
Hình ảnh Thuốc Zytimar

Thuốc Zytimar: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zytimar Hộp 1 lọ x 15ml SĐK VD-7025-09. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Gatifloxacin 15mg
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Izac: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Izac Hộp 50 túi x 10 viên SĐK VD-30883-18. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Neomycin (dưới dạng Neomycin sulfat) 2,5mg; Bacitracin (dưới dạng Kẽm Bacitracin) 100IU; Amylocaine HCl 0,5mg
Hình ảnh Thuốc Sinuflex d

Thuốc Sinuflex d: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sinuflex d Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK VD-16151-11. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần
Hình ảnh Thuốc Eyelight Cool

Thuốc Eyelight Cool: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Eyelight Cool Hộp 1 lọ x 10 ml SĐK VD-9258-09. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Borneol 2mg, Vitamin B6 10mg, Natri chondroitin Sulfat 25mg

Thuốc Samaca: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Samaca Hộp 1 lọ 5ml SĐK VD-30745-18. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Mỗi lọ 5 ml chứa: Natri hyaluronat 5 mg