Danh sách tổng hợp

Thuốc Tolucombi 40mg

Thuốc Tolucombi 40mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tolucombi 40mg/12,5mg Tablets Hộp 4 vỉ x 7 viên SĐK VN-21113-18. Nhóm có thành phần Telmisartan + Hydroclorothiazid
Thuốc Insuact 10 dạng Atorvastatin

Thuốc Insuact 10: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Insuact 10 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-29107-18. Nhóm có thành phần Atorvastatin

Thuốc Agimstan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Agimstan Hộp 4 vỉ x 7 viên SĐK VD-27746-17. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Telmisartan

Thuốc Biscapro 2,5: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Biscapro 2,5 Hộp 2 vỉ x 14 viên SĐK VD-28288-17. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Bisoprolol fumarat

Thuốc Diovan 160mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Diovan 160mg Hộp 2 vỉ x 14 viên SĐK VN-18398-14. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Valsartan

Thuốc Lipanthyl NT 145mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Lipanthyl NT 145mg Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-13224-11 (CV 15846/QLD-ĐK gia hạn hiệu lực SĐK 12 tháng từ ngày 06/10/2017). Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Fenofibrate

Thuốc Cypdicar 6,25mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cypdicar 6,25mg Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-18254-14. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Carvedilol

Thuốc Lisinopril Stada 10g: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Lisinopril Stada 10g Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-21533-14. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Lisinopril

Thuốc Herbesser 61: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Herbesser 61 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-13229-11. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Diltiazem Hydrochloride

Thuốc COZAAR 100MG TAB 3×10’S: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc COZAAR 100MG TAB 3x10'S Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-20569-17. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Losartan potassium