Danh sách tổng hợp

Thuốc Pizotifene: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pizotifene là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần chính là Pizotifene. Các biệt dược

Thuốc Flunarizine dihydrochloride: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Flunarizine dihydrochloride là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần chính là Flunarizine dihydrochloride. Các biệt dược

Thuốc Flunarizine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Flunarizine là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần chính là Flunarizine hydrochloride. Các biệt dược Fluzine 5mg; Hepen; Nomigrain

Thuốc Dihydroergotamine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dihydroergotamine là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần chính là Dihydroergotamine mesilate. Các biệt dược Tamik

Thuốc Sumatriptan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sumatriptan là thuốc gốc nhóm Thuốc điều trị đau nửa đầu có thành phần chính là Sumatriptan. Các biệt dược Imigran