Danh sách tổng hợp

Thuốc ginkokup: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc ginkokup Hộp 2 túi nhôm x 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-13568-10 (gia hạn Visa ngày 01/08/2017. Nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần ginkgo biloba

Thuốc Memloba fort 120mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Memloba fort 120mg Hộp 10 vỉ x 10 viên nén SĐK VD-22184-15. Nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần Ginkgo biloba

Thuốc Aulakan -F: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Aulakan -F Hộp 2 vỉ/15 viên SĐK GC - 238-15. Nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần Ginkgo biloba

Thuốc Memloba fort 120mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Memloba fort 120mg Hộp 10 vỉ x10 viên nén SĐK VD-22184-15. Nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần Ginkgo biloba

Thuốc Độc hoạt tang ký sinh: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Độc hoạt tang ký sinh Gói SĐK V1132-H12-10. Nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần Độc hoạt, Phòng phong, Bạch thược, Đỗ trọng, Tang ký sinh, Tế tân, Xuyên khung, Ngưu tất, Cam thảo..

Thuốc PYMEGINMACTON 40: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc PYMEGINMACTON 40 Hộp/10vỉ x 10 viên nang mềm SĐK VD-12531-10. Nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần Ginkgo biloba

Thuốc Bilobil Forte 80mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Bilobil Forte 80mg Hộp 6 vỉ x 10 viên nang cứng SĐK VN-18214-14. Nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần Ginkgo biloba

Thuốc PM Remem: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc PM Remem Viên nén SĐK VN-11788-11. Nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần Ginkgo biloba

Thuốc Taginba: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Taginba v/15 h/30 viên nén bao phim; uống SĐK VD-23470-15. Nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần Ginkgo biloba

Thuốc PM Remem: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc PM Remem Viên nén bao film SĐK VN-11788-11. Nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần Ginkgo biloba