Danh sách tổng hợp

Thuốc Binocrit (Cơ sở xuất xưởng: SANDOZ GmbH; Đ/c: Biochemiestrasse 10, Kundl, 6250, Áo):...

Thuốc Binocrit (Cơ sở xuất xưởng: SANDOZ GmbH; Đ/c: Biochemiestrasse 10, Kundl, 6250, Áo) Hộp 6 bơm tiêm đóng sẵn và hộp 6 bơm tiêm đóng sẵn có nắp an toàn kim tiêm SĐK QLSP-911-16. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Epoetin alfa

Thuốc Neupogen: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Neupogen Hộp chứa 1 bơm tiêm đóng sẵn chứa filgrastim 30MU/0,5ml SĐK QLSP-0809-14. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Filgrastim

Thuốc Toxaxine 250mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Toxaxine 250mg Hộp 10 ống 5ml, Dung dịch tiêm, Tiêm SĐK VN-19311-15. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Acid Tranexamic

Thuốc Pletaal: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pletaal Viên nén SĐK VN-20591-17. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Cilostazol

Thuốc Eprex 3000 U 3000 IU/0,3 ml B/6: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng,...

Thuốc Eprex 3000 U 3000 IU/0,3 ml B/6 Hộp 6 ống tiêm chứa sẵn thuốc kèm kim tiêm an toàn SĐK QLSP-972-16. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Epoetin Alfa

Thuốc religrast 300 µg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc religrast 300 µg Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn thuốc chứa 300 µg dùng 1 lần duy nhất SĐK QLSP-0791-14. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần filgrastim

Thuốc Zarzio 0.3mg/0.5ml Inj 5’s: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Zarzio 0.3mg/0.5ml Inj 5's Hộp 5 bơm tiêm đóng sẵn thuốc x 0,5ml có nắp an toàn kim tiêm SĐK QLSP_1020-17. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Filgrastim

Thuốc Zilamac-50: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zilamac-50 Hộp 5 vỉ x 10 viên, viên nén, uống SĐK VN-19705-16. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Cilostazol

Thuốc Cyclonamine 12,5% 2ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Cyclonamine 12,5% 2ml Hộp 5 ống 2ml, Dung dịch tiêm, Tiêm SĐK 366/QLD- KD. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Etamsylate

Thuốc Religrast 300: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Religrast 300 Hộp 1 bơm tiêm đóng sẵn 300mcg, Dung dịch tiêm SĐK QLSP-0791-14. Nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần Filgrastim