Thuốc Hemofil M (Nhà sản xuất dung môi: Baxter Healthcare Corporation; Địa chỉ: 911 North Davis Avenue, Cleveland, Mississippi 38732, USA): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Hemofil M (Nhà sản xuất dung môi: Baxter Healthcare Corporation; Địa chỉ: 911 North Davis Avenue, Cleveland, Mississippi 38732, USA) Hộp 1 lọ 10ml chứa bột đông khô và 01 lọ 10ml nước cất pha tiêm + 1 kim chuyển + 1 kim lọc SĐK QLSP-979-16. Nhóm có thành phần Antihemophilic Factor (AHF) (Human Factor VIII)