Danh sách tổng hợp

Thuốc Zofenopril: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Zofenopril là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Zofenopril calcium. Các biệt dược

Thuốc Bosentan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bosentan là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Bosentan monohydrat. Các biệt dược Misenbo

Thuốc Natri Camphosulfonat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Natri Camphosulfonat là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Natri camphosulfonat. Các biệt dược

Thuốc Ivabradine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ivabradine là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Ivabradin. Các biệt dược

Thuốc Cilnidipin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cilnidipin là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Cilnidipine. Các biệt dược

Thuốc Olmesartan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Olmesartan là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Olmesartan medoxomil. Các biệt dược

Thuốc Diosmin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Diosmin là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là diosmin. Các biệt dược Daflon;Diosfort;Isaias;Restiva

Thuốc Acenocoumarol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Acenocoumarol là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Acenocoumarol. Các biệt dược

Thuốc Alteplase: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Alteplase là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Alteplase. Các biệt dược

Thuốc Nebivolol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nebivolol là thuốc gốc nhóm Thuốc tim mạch có thành phần chính là Nebivolol. Các biệt dược Nebilet;Nicarlol;Meyervolol;Nebistol;Nebicard