Danh sách tổng hợp

Thuốc Cardus marianus: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cardus marianus là thuốc gốc nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần chính là Cao Cardus marianus. Các biệt dược

Thuốc Pluriamin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Pluriamin là thuốc gốc nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần chính là Pluriamin(Hỗn hợp acid Amin từ nhộng tằm). Các biệt dược

Thuốc Bạch quả: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bạch quả là thuốc gốc nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần chính là Bạch quả (Ginkgo biloba). Các biệt dược

Thuốc Ginkgo biloba leaf extract: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Ginkgo biloba leaf extract là thuốc gốc nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần chính là Cao khô Ginkgo biloba. Các biệt dược

Thuốc Ginkgo biloba extract: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Ginkgo biloba extract là thuốc gốc nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần chính là Cao khô Ginkgo biloba. Các biệt dược

Thuốc Ginkgo biloba: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ginkgo biloba là thuốc gốc nhóm Thuốc có nguồn gốc Thảo dược, Động vật có thành phần chính là Ginkgo biloba. Các biệt dược Giloba 40mg; ILko Tablet