Danh sách tổng hợp

Thuốc Maxlight 8: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Maxlight 8 Hộp 3 vỉ x 10 viên nén SĐK VD-10988-10. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Betahistin dihydroclorid 8mg

Thuốc Cehitas 8: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cehitas 8 Hộp 5 vỉ x 10 viên, hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-30186-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Betahistin dihydroclorid 8 mg

Thuốc Esclo-10: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Esclo-10 SĐK VN-19472-15. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Escitalopram (dưới dạng Escitalopram oxalat) 10mg

Thuốc Maxlight 16: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Maxlight 16 Hộp 3 vỉ x 10 viên nén SĐK VD-10987-10. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Betahistin dihydroclorid 16mg

Thuốc Amitriptylin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Amitriptylin Hộp 3 vỉ x 10 viên; hộp 10 vỉ x 10 viên; hộp 1 chai 100 viên; hộp 1 chai 500 viên SĐK VD-26865-17. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Amitriptylin hydroclorid 25mg

Thuốc Sigbantin 400: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Sigbantin 400 Hộp 5 vỉ x 20 viên SĐK VN-12300-11. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Gabapentin

Thuốc Agicetam: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Agicetam Hộp 10 vỉ x 10 viên nén dài bao phim SĐK VD-11492-10. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Piracetam 800mg

Thuốc Biosride: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Biosride Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-10145-10. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Sulpiride

Thuốc Topgalin 75: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Topgalin 75 Hộp 3 vỉ, 5 vỉ, 10 vỉ x 10 viên, chai 50 viên, 100 viên, 200 viên SĐK VD-30900-18. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Pregabalin 75 mg
Hình ảnh Thuốc DAVIBEST

Thuốc DAVIBEST: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc DAVIBEST 3 vỉ x 10 viên nén bao phim. SĐK QLĐB-444-14. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Trazodone HCl 50 mg