Danh sách tổng hợp

Thuốc Ringer lactat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ringer lactat là thuốc gốc nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần chính là Ringer lactat. Các biệt dược

Thuốc Kali chloride: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Kali chloride là thuốc gốc nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần chính là Potassium chloride. Các biệt dược

Thuốc Natri chloride: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Natri chloride là thuốc gốc nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần chính là Sodium chloride. Các biệt dược

Thuốc Glucose: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glucose là thuốc gốc nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần chính là Glucose. Các biệt dược