Danh sách tổng hợp

Thuốc ysp- biotase: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc ysp- biotase Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-15674-12. Nhóm có thành phần biodiastase ; lipase a6 ; newlase

Thuốc Ysp uripax: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ysp uripax Hộp 10vỉ x 10viên nén bao phim, đường uống SĐK VN-19544-15. Nhóm có thành phần Flavoxate

Thuốc Yếu tố VIII đông khô loại 8Y (Dried Factor VIII Fraction, type 8Y):...

Thuốc Yếu tố VIII đông khô loại 8Y (Dried Factor VIII Fraction, type 8Y) Hộp 1 lọ + 1 kim tiêm và hộp 1 lọ 20ml nước cất pha tiêm SĐK VN-5212-10 (CVGH 496/QLD-ĐKđến ngày 12.1.2019). Nhóm có thành phần Yếu tố VIII

Thuốc Yuhanantiphlamine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Yuhanantiphlamine Hộp 1 chai 100ml SĐK VN-13202-11. Nhóm có thành phần Methyl salicylate, L-Menthol

Thuốc Yafort: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Yafort Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-20610-14. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Levetiracetam

Thuốc Yuyubonekey: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Yuyubonekey Hộp 6 vỉ x 10 viên nang mềm SĐK VN-11935-11. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Calcitriol

Thuốc Yasmin Tab 1×21’s: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Yasmin Tab 1x21's Hộp 1 vỉ x 21 viên,Viên nén bao phim, Uống SĐK VN-10761-10 (cv gia hạn ngày ngày 19/8/2016). Nhóm có thành phần Drospirenone, Ethinyl estradiol

Thuốc Yếu tố VIII đông khô loại 8Y (Dried Factor VIII Fraction Type 8Y):...

Thuốc Yếu tố VIII đông khô loại 8Y (Dried Factor VIII Fraction Type 8Y) Hộp 1 lọ + 1 kim tiêm và hộp 1 lọ 20ml nước cất pha tiêm , bột đông khô pha tiêm, tiêm SĐK VN-5212-10. Nhóm có thành phần Yếu tố VIII cô đặc (Freeze-dried human coagulation Factor VIII, 500IU)

Thuốc Ytecopredni: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ytecopredni Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-19329-13. Nhóm có thành phần Prednisolon 5 mg

Thuốc Ybio: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ybio Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK QLSP-949-16. Nhóm có thành phần Lactobacillus acidophylus