Danh sách tổng hợp

Thuốc Emtricitabin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Emtricitabin là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Emtricitabin. Các biệt dược

Thuốc Etanercept: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Etanercept là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là Etanercept. Các biệt dược Enbrel

Thuốc Erdosteine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Erdosteine là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng trên đường hô hấp có thành phần chính là Erdosteine. Các biệt dược Vectrine

Thuốc Escitalopram: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Escitalopram là thuốc gốc nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần chính là Escitalopram. Các biệt dược Lexapro, Cipralex, Esertia

Thuốc Entecavir: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Entecavir là thuốc gốc nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần chính là Entecavir. Các biệt dược

Thuốc Etoricoxib: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Etoricoxib là thuốc gốc nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần chính là etoricoxib. Các biệt dược

Thuốc Ezetimib: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ezetimib là thuốc gốc nhóm Thuốc tác dụng đối với máu có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Etomidate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Etomidate là thuốc gốc nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần chính là Etomidate. Các biệt dược

Thuốc Ergometrin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ergometrin là thuốc gốc nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần chính là Ergometrin. Các biệt dược

Thuốc Ether mê: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ether mê là thuốc gốc nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần chính là Ether mê. Các biệt dược