Danh sách tổng hợp

Thuốc B-Cane Heavy: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc B-Cane Heavy Hộp 5 ống x 4ml SĐK VN-21166-18. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Mỗi 1ml dung dịch chứa: Bupivacain hydrochlorid 5mg
Hình ảnh Thuốc DOFEXO 60MG

Thuốc DOFEXO 60MG: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc DOFEXO 60MG Hộp 1,2,3 vỉ x 10 viên SĐK VD-18629-13. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Fexofenadin hydrochlorid: 60mg

Thuốc Lidocain 2%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lidocain 2% Hộp 50 ống, hộp 100 ống x 2ml SĐK VD-29350-18. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Mỗi ống 2ml chứa: Lidocain HCl 40mg

Thuốc Lidocaine Injection BP 1% w/v: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Lidocaine Injection BP 1% w/v Hộp 50 ống x 5ml SĐK VN-20647-17. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Mỗi 5ml dung dịch chứa: Lidocaine hydrochloride 50mg

Thuốc Lidocain: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lidocain Hộp 2 vỉ x 5 ống, hộp 10 vỉ x 5 ống 2ml SĐK VD-27553-17. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Mỗi ống 2ml chứa: Lidocain hydroclorid 40 mg

Thuốc Lidocain 1%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lidocain 1% Hộp 20 ống x 10 ml SĐK VD-29009-18. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Mỗi ống 10 ml chứa: Lidocain hydroclorid 100 mg

Thuốc Lidocain: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lidocain Hộp 1 lọ 38g SĐK VN-20499-17. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Mỗi lọ 38g chứa: Lidocain 3,8g

Thuốc Levobupi-BFS 50 mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Levobupi-BFS 50 mg Hộp 10 lọ nhựa, 20 lọ nhựa, 50 lọ nhựa x 10 ml SĐK VD-28877-18. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Mỗi lọ 10ml dung dịch tiêm ngoài màng cứng chứa: Levobupivacain (dưới dạng Levobupivacain Hydroclorid) 50 mg

Thuốc Levobupi-BFS 25mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Levobupi-BFS 25mg Hộp 10 lọ, 20 lọ, 50 lọ x 10 ml SĐK VD-29708-18. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Mỗi lọ 10ml dung dịch chứa: Levobupivacain (dưới dạng Levobupivacain Hydroclorid) 25 mg

Thuốc Lakan 1%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lakan 1% Hộp 10 lọ x 10 ml; hộp 25 lọ x 10ml SĐK VN-20497-17. Nhóm Thuốc gây tê, mê có thành phần Lignocaine HCl 100mg/10mg