Danh sách tổng hợp

Thuốc Benserazide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Benserazide là thuốc gốc nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần chính là . Các biệt dược

Thuốc Tolcapone: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tolcapone là thuốc gốc nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần chính là Tolcapone. Các biệt dược

Thuốc Trihexyphenidyl: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Trihexyphenidyl là thuốc gốc nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần chính là Trihexyphenidyl hydrochloride. Các biệt dược

Thuốc Levodopa: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Levodopa là thuốc gốc nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần chính là Levodopa. Các biệt dược

Thuốc Selegiline: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Selegiline là thuốc gốc nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần chính là Selegiline hydrochloride. Các biệt dược Cognitiv

Thuốc Trihexyphenidyl: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Trihexyphenidyl là thuốc gốc nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần chính là Trihexyphenidyl.. Các biệt dược Apo Trihex; Trihexyphenidyl 5mg

Thuốc Piribedil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Piribedil là thuốc gốc nhóm Thuốc chống Parkinson có thành phần chính là Piribedil. Các biệt dược Trivastal Retard 50