Danh sách tổng hợp

Thuốc SILVERZINC 50

Thuốc SILVERZINC 50: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc SILVERZINC 50 Hộp/ 100 Viên SĐK VN-27002-17. Nhóm có thành phần Zinc (Zinc Gluconate)
Thuốc Cosyndo B

Thuốc Cosyndo-B: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cosyndo-B Hộp 10 vỉ x 10 viên,Viên nén bao phim, Uống SĐK VD-17809 -12. Nhóm có thành phần Vitamin B1 Vitamin B6 Vitamin B12

Khoáng chất và Vitamin Bicalvit-D: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Khoáng chất và Vitamin Bicalvit-D Hộp 1 tuýp x 10 viên; hộp 1 tuýp x 20 viên nén sủi bọt SĐK VD-10078-10. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Calci carbonat 1500mg tương ứng Calci 600mg; Vitamin D3 400IU

Khoáng chất và Vitamin Kingdomin-vita C: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Khoáng chất và Vitamin Kingdomin-vita C Hộp 1 tuýp 10 viên nén sủi bọt SĐK VD-10099-10. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Vitamin C 1000mg

Khoáng chất và Vitamin Vitamin C 500mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Khoáng chất và Vitamin Vitamin C 500mg Lọ 100 viên nang SĐK VD-10105-10. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Vitamin C (Acid ascorbic) 500mg

Khoáng chất và Vitamin BDF Gluco Vita C: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng,...

Khoáng chất và Vitamin BDF Gluco Vita C Hộp 50 gói x 15 viên nén ngậm SĐK VD-11515-10. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Glucose 150mg; vitamin C 50mg

Khoáng chất và Vitamin Bidizym: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Khoáng chất và Vitamin Bidizym Hộp 12 ống x 2ml, dung dịch tiêm SĐK VD-10081-10. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Vitamin B1, B6, B2, PP, B5

Khoáng chất và Vitamin Kingdomin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Khoáng chất và Vitamin Kingdomin Tube 10 viên, tube 20 viên nén sủi bọt SĐK VD-11521-10. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Các vitamin và khoáng chất

Khoáng chất và Vitamin Agi – VitaC: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Khoáng chất và Vitamin Agi - VitaC Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên nén tròn bao phim SĐK VD-10051-10. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Acid ascorbic 500mg

Khoáng chất và Vitamin Agimvita: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Khoáng chất và Vitamin Agimvita Hộp 10 vỉ x 10 viên, chai 100 viên nang SĐK VD-11498-10. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Vitamin B1 15mg, Vitamin B2 10mg, Vitamin B6 5mg, Vitamin PP 50mg, Vitamin C 100mg