Danh sách tổng hợp

Thuốc Casodex (Đóng gói và xuất xưởng bởi: AstraZeneca UK Limited, đ/c: Silk Road...

Thuốc Casodex (Đóng gói và xuất xưởng bởi: AstraZeneca UK Limited, đ/c: Silk Road Business Park, Macclesfield Cheshire, SK 10 2NA, United Kingdom Hộp 2 vỉ x 14 viên SĐK VN-18149-14. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Bicalutamide

Thuốc Glivec 100mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glivec 100mg Hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK VN2-490-16. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Imatinib

Thuốc Fludarabin ” Ebewe”: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Fludarabin " Ebewe" Hộp 1 lọ 2ml SĐK VN-15425-12 (cv 9336/QLD-ĐK ngày 03/7/2017 v.v gia hạn hiệu lực SĐK). Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Fludarabine phosphate

Thuốc Diphereline P.R. 3,75mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Diphereline P.R. 3,75mg Hộp 1 lọ bột + 1 ống dung môi 2ml + 1 bơm tiêm + 2 kim tiêm SĐK VN-19986-16. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Triptorelin

Thuốc Anzatax 150mg/25ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Anzatax 150mg/25ml Lọ 25ml SĐK VN-20847-17. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Paclitaxel

Thuốc Diphereline P.R. 3,75mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Diphereline P.R. 3,75mg Hộp 1 lọ bột + 1 ống dung môi 2ml + 1 bơm tiêm + 2 kim tiêm SĐK VN-19986-16. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Triptorelin

Thuốc Casodex (Đóng gói và xuất xưởng bởi: AstraZenecaUK Limited, đ/c: Silk Road Business...

Thuốc Casodex (Đóng gói và xuất xưởng bởi: AstraZenecaUK Limited, đ/c: Silk Road Business Park,Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, United Kingdom) 0 SĐK VN-18149-14. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Bicalutamide

Thuốc DOMIDE: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc DOMIDE 0 SĐK VN2-243-14. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Thalidomid

Thuốc Cosmegen lyovac: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cosmegen lyovac Hộp 1 lọ, Bột pha tiêm, tiêm SĐK 23127/QLD-KD. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Dactinomycin

Thuốc Nolvadex: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nolvadex Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-13483-11. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Tamoxifen citrate