Trang chủ Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch

Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch

Thuốc Casodex (Đóng gói và xuất xưởng bởi: AstraZeneca UK Limited, đ/c: Silk Road...

Thuốc Casodex (Đóng gói và xuất xưởng bởi: AstraZeneca UK Limited, đ/c: Silk Road Business Park, Macclesfield Cheshire, SK 10 2NA, United Kingdom Hộp 2 vỉ x 14 viên SĐK VN-18149-14. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Bicalutamide

Thuốc Glivec 100mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glivec 100mg Hộp 6 vỉ x 10 viên SĐK VN2-490-16. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Imatinib

Thuốc Fludarabin ” Ebewe”: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Fludarabin " Ebewe" Hộp 1 lọ 2ml SĐK VN-15425-12 (cv 9336/QLD-ĐK ngày 03/7/2017 v.v gia hạn hiệu lực SĐK). Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Fludarabine phosphate

Thuốc Diphereline P.R. 3,75mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Diphereline P.R. 3,75mg Hộp 1 lọ bột + 1 ống dung môi 2ml + 1 bơm tiêm + 2 kim tiêm SĐK VN-19986-16. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Triptorelin

Thuốc Anzatax 150mg/25ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Anzatax 150mg/25ml Lọ 25ml SĐK VN-20847-17. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Paclitaxel

Thuốc Diphereline P.R. 3,75mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Diphereline P.R. 3,75mg Hộp 1 lọ bột + 1 ống dung môi 2ml + 1 bơm tiêm + 2 kim tiêm SĐK VN-19986-16. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Triptorelin

Thuốc Casodex (Đóng gói và xuất xưởng bởi: AstraZenecaUK Limited, đ/c: Silk Road Business...

Thuốc Casodex (Đóng gói và xuất xưởng bởi: AstraZenecaUK Limited, đ/c: Silk Road Business Park,Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA, United Kingdom) 0 SĐK VN-18149-14. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Bicalutamide

Thuốc DOMIDE: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc DOMIDE 0 SĐK VN2-243-14. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Thalidomid

Thuốc Cosmegen lyovac: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cosmegen lyovac Hộp 1 lọ, Bột pha tiêm, tiêm SĐK 23127/QLD-KD. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Dactinomycin

Thuốc Nolvadex: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nolvadex Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-13483-11. Nhóm Thuốc chống ung thư và tác động vào hệ thống miễn dịch có thành phần Tamoxifen citrate