Danh sách tổng hợp

Thuốc Tolucombi 40mg

Thuốc Tolucombi 40mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Tolucombi 40mg/12,5mg Tablets Hộp 4 vỉ x 7 viên SĐK VN-21113-18. Nhóm có thành phần Telmisartan + Hydroclorothiazid
Thuốc Insuact 10 dạng Atorvastatin

Thuốc Insuact 10: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Insuact 10 Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-29107-18. Nhóm có thành phần Atorvastatin
Thuốc Teburap

Thuốc Teburap: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Teburap Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN - 19312-15. Nhóm có thành phần Gingko biloba leaf extract

Thuốc Candelong-8: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Candelong-8 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-18564-14. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Candesartan Cilexetil 8 mg

Thuốc Ausulvas 10 Tablet: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Ausulvas 10 Tablet Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VN-17382-13. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Rosuvastatin (dưới dạng Rosuvastatin Calci) 10mg
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Cancetil: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cancetil Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VD-21075-14. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Candesartan Cilexetil 16mg

Thuốc Losartan/Hydrochlorothi azide Bluefish: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Losartan/Hydrochlorothi azide Bluefish SĐK VN-19104-15. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Losartan kali 50mg; Hydrochlorothiazide 12,5mg

Thuốc Imedipin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Imedipin Hộp 6 vỉ x 10 viên nén SĐK VD-13826-11. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Amlodipin (dưới dạng Amlodipin besylat) 5mg

Thuốc Bidipril: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bidipril Hộp 10 vỉ x 10 viên nén SĐK VD-11517-10. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Captopril 25mg

Thuốc Nikethamide: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Nikethamide Hộp 5 ống x 1ml dung dịch tiêm SĐK VD-10100-10. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Nikethamide