Danh sách tổng hợp

Thuốc Atosiban: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Atosiban là thuốc gốc nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần chính là Atosiban acetate. Các biệt dược

Thuốc Ergometrin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ergometrin là thuốc gốc nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần chính là Ergometrin. Các biệt dược

Thuốc Ergometrine maleat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ergometrine maleat là thuốc gốc nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần chính là Ergometrine maleat. Các biệt dược

Thuốc Methylergometrine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Methylergometrine là thuốc gốc nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần chính là Methylergometrine. Các biệt dược

Thuốc Methylergometrine: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Methylergometrine là thuốc gốc nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần chính là Methylergometrine maleate. Các biệt dược Pospargin, Uterin, Spametrin

Thuốc Oxytocin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oxytocin là thuốc gốc nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần chính là Oxytocine. Các biệt dược Oxytocin; Vintoxin

Thuốc Oxytocin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Oxytocin là thuốc gốc nhóm Thuốc có tác dụng thúc đẻ, cầm máu sau đẻ và chống đẻ non có thành phần chính là Oxytocine. Các biệt dược Oxytocin; Vintoxin