Danh sách tổng hợp

Thuốc Wisdon 600: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Wisdon 600 Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10 ml SĐK VD-30546-18. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Glutathion (dưới dạng bột đông khô Glutathion natri) 600 mg

Thuốc Danapha-Natrex 50: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Danapha-Natrex 50 Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK VD-30233-18. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Naltrexon hydrochlorid 50 mg

Thuốc Vinluta 900: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vinluta 900 Hộp 1 lọ bột + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; hộp 5 lọ; hộp 10 lọ SĐK VD-27156-17. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Glutathion 900mg

Thuốc Vinluta 1200: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vinluta 1200 Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 10ml; Hộp 5 lọ; Hộp 10 lọ SĐK VD-29909-18. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Glutathion 1200mg

Thuốc Demoferidon: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Demoferidon Hộp 10 lọ SĐK VN-21008-18. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Deferoxamine mesylate 500mg

Thuốc Capoluck: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Capoluck Hộp 5 ống x5ml SĐK VD-29238-18. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Mỗi ống chứa: Acid folinic (dưới dạng Calci folinat) 50mg/5ml

Thuốc Glutaone 300: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Glutaone 300 Hộp 1 lọ + 1 ống nước cất pha tiêm 3ml SĐK VD-29953-18. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần L-Glutathion reduced 300mg

Thuốc Glutathione Injection “Tai Yu”: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Glutathione Injection "Tai Yu" Hộp 1 lọ, 10 lọ SĐK VN-21051-18. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Glutathione 200mg

Thuốc Cifolinat 30: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cifolinat 30 Hộp 5 ống x3ml SĐK VD-29239-18. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Mỗi ống 3ml chứa: Acid folinic (dưới dạng calci folinat) 30mg

Thuốc Calci Folinat 10ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Calci Folinat 10ml Hộp 2 vỉ x 5 ống x 10ml; hộp 10 vỉ x 5 ống x 10 ml SĐK VD-29224-18. Nhóm Thuốc cấp cứu và giải độc có thành phần Acid folinic (dưới dạng Calci folinat 108mg/10ml) 100mg/10ml