Danh sách tổng hợp

Thuốc 1mg/ml 5ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc 1mg/ml 5ml Hộp 1 lọ 5ml, Hỗn dịch nhỏ mắt, Nhỏ mắt SĐK VN-18452-14. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Fluorometholone

Thuốc Otrivin 0.05% Nasal Dro 10ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Otrivin 0.05% Nasal Dro 10ml 0 SĐK VN-15558-12. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Xylometazoline hydrochloride

Thuốc Betoptic S Drop 0.25% 5ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Betoptic S Drop 0.25% 5ml Hộp 1 lọ x 5ml SĐK VN-10718-10 (có CV gia hạn hiệu lực SĐK). Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Betaxolol Hydrochloride

Thuốc Brimonidine Tartrate Drop 0.2% 5ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Brimonidine Tartrate Drop 0.2% 5ml Hộp 1 lọ 5ml SĐK VN-13976-11. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Brimonidine Tartrate

Thuốc Flumetholon Ophthalmic Suspension 0,1% x 5ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Thuốc Flumetholon Ophthalmic Suspension 0,1% x 5ml Hộp 1 lọ 5ml SĐK VN-18452-14. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Fluorometholone

Thuốc FML Liquifilm 0,1% 5ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc FML Liquifilm 0,1% 5ml Hộp 1 lọ 5ml SĐK VN-15193-12 (Có Biên nhận hồ sơ đăng ký thuốc). Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Fluorometholone

Thuốc Flumetholon Ophthalmic Suspension 0,02% x 5ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Thuốc Flumetholon Ophthalmic Suspension 0,02% x 5ml Hộp 1 lọ 5ml SĐK VN-18451-14. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Fluorometholone

Thuốc Otrivin 0.05% Drops: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Otrivin 0.05% Drops Hộp 1 lọ 10ml, Dung dịch nhỏ mũi, Nhỏ mũi SĐK VN-15558-12. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Xylometazoline Hydrochloride

Thuốc Otrivin 0.05% Spray: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Otrivin 0.05% Spray Hộp 1 lọ 10ml, Dung dịch phun mù vào mũi có chia liều, Xit mũi SĐK VN-15560-12. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Xylometazoline Hydrochloride

Thuốc Otrivin 0.1% Drops: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Otrivin 0.1% Drops Hộp 1 lọ 10ml, Dung dịch nhỏ mũi, Nhỏ mũi SĐK VN-15559-12. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Xylometazoline Hydrochloride