Danh sách tổng hợp

Thuốc Uromitexan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Uromitexan Hộp 15 ống 4ml SĐK VN-20658-17. Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Mesna 400mg/4ml

Thuốc Gourcuff-5: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Gourcuff-5 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-28912-18. Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Alfuzosin HCl 5mg
Hình ảnh Thuốc Guzman

Thuốc Guzman: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Guzman Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK V10-H12-14. Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Cao vỏ cây Pygeum africanum 50 mg, Tương đương 1 mg Acid ursolic

Thuốc Soliget Tablets 5mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Soliget Tablets 5mg Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VN2-201-13. Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Solifenacin succinate 5mg

Thuốc Vesicare 10mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vesicare 10mg Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN2-29-13. Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Solifenacin succinate 10mg
Hình ảnh Thuốc Vesicare 5mg

Thuốc Vesicare 5mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Vesicare 5mg Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-16193-13. Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Solifenacin succinate 5mg

Thuốc Xatral XL 10mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Xatral XL 10mg Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-14355-11. Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Alfuzosin HCl
Hình ảnh Thuốc Rowatinex

Thuốc Rowatinex: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Rowatinex Hộp 5 vỉ; 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-15245-12. Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Pinene (alpha+beta); Camphene; Cineol BPC (1973); Fenchone; Borneol; Anethol
Hình ảnh Thuốc Cancetil

Thuốc Xatral XL 10mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Xatral XL 10mg Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-14355-11. Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Alfuzosin HCl

Thuốc Alsiful S.R. Tablets 10mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc Alsiful S.R. Tablets 10mg Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-13877-11. Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Alfuzosin HCl