Danh sách tổng hợp

Thuốc Dexlansoprazole: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dexlansoprazole là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Dexlansoprazole. Các biệt dược

Thuốc Mesalazin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Mesalazin là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Mesalazine. Các biệt dược Pentasa

Thuốc Timonacicum: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Timonacicum là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Timonacicum. Các biệt dược Heparegen

Thuốc Hesperidin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Hesperidin là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Hesperidin. Các biệt dược

Thuốc L-Ornithine-L-Aspartat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc L-Ornithine-L-Aspartat là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là L-ornithine L-aspartate. Các biệt dược

Thuốc Dimethicon: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Dimethicon là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Dimethicone. Các biệt dược

Thuốc Diosmectit: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Diosmectit là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Diosmectite. Các biệt dược Becosmec;Pymesmec;Hamett

Thuốc Phloroglucinol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Phloroglucinol là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Phloroglucinol dihydrat. Các biệt dược

Thuốc L-Ornithin L-Aspartat: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc L-Ornithin L-Aspartat là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là L-ornithin-L-aspartat. Các biệt dược

Thuốc Docusate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Docusate là thuốc gốc nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần chính là Docusate sodium. Các biệt dược Ausagel