Danh sách tổng hợp

Thuốc Arcoxia 90mg (Đóng gói và xuất xưởng: Merck Sharp & Dohme Ltd., Địa...

Thuốc Arcoxia 90mg (Đóng gói và xuất xưởng: Merck Sharp & Dohme Ltd., Địa chỉ: Shotton Lane, Cramlington, Northumberland, NE233 JU, United Kingdom) Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-20810-17. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Etoricoxib

Thuốc Celebrex (đóng gói: R-Pharm Germany FmbH; địa chỉ: Heinrich-Mack-Str.35,89257 Illertissen, Đức): Hướng dẫn...

Thuốc Celebrex (đóng gói: R-Pharm Germany FmbH; địa chỉ: Heinrich-Mack-Str.35,89257 Illertissen, Đức) Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-20332-17. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Celecoxib

Thuốc Arcoxia 120mg (Đóng gói và xuất xưởng: Merck Sharp & Dohme Ltd., Địa...

Thuốc Arcoxia 120mg (Đóng gói và xuất xưởng: Merck Sharp & Dohme Ltd., Địa chỉ: Shotton Lane, Cramlington, Northumberland, NE233 JU, United Kingdom) Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-20808-17. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Etoricoxib

Thuốc Arcoxia 60mg (Đóng gói và xuất xưởng: Merck Sharp & Dohme Ltd., Địa...

Thuốc Arcoxia 60mg (Đóng gói và xuất xưởng: Merck Sharp & Dohme Ltd., Địa chỉ: Shotton Lane, Cramlington, Northumberland, NE233 JU, United Kingdom) Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-20809-17. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Etoricoxib

Thuốc Durogesic 50mcg/H: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Durogesic 50mcg/H Hộp 5 túi nhỏ x 1 miếng dán SĐK VN-19681-16. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Fentanyl

Thuốc Children’s Tylenol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Children's Tylenol Chai 60ml hỗn dịch SĐK VN-14213-11 (có CV gia hạn hiệu lực SĐK). Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Acetaminophen

Thuốc No-ton F.C. Tablet 500mg “Standard”: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc No-ton F.C. Tablet 500mg "Standard" Hộp 10 vỉ x 10 viên; Viên nén bao phim; uống SĐK VN-17591-13. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Nabumeton

Thuốc Donova 50 mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Donova 50 mg Hộp 3vỉ x 10 VNA SĐK VD-28373-17. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Diacerein

Thuốc Goclio: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Goclio Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK QLĐB-657-18. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Febuxostat

Thuốc TROSICAM 7,5mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc TROSICAM 7,5mg Hộp 3 vĩ x 10 viên SĐK VN-20105-16. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Meloxicam