Thuốc Celebrex (đóng gói: R-Pharm Germany FmbH; địa chỉ: Heinrich-Mack-Str.35,89257 Illertissen, Đức): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Celebrex (đóng gói: R-Pharm Germany FmbH; địa chỉ: Heinrich-Mack-Str.35,89257 Illertissen, Đức) Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-20332-17. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Celecoxib

Thuốc Arcoxia 120mg (Đóng gói và xuất xưởng: Merck Sharp & Dohme Ltd., Địa chỉ: Shotton Lane, Cramlington, Northumberland, NE233 JU, United Kingdom): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Arcoxia 120mg (Đóng gói và xuất xưởng: Merck Sharp & Dohme Ltd., Địa chỉ: Shotton Lane, Cramlington, Northumberland, NE233 JU, United Kingdom) Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-20808-17. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Etoricoxib

Thuốc Arcoxia 60mg (Đóng gói và xuất xưởng: Merck Sharp & Dohme Ltd., Địa chỉ: Shotton Lane, Cramlington, Northumberland, NE233 JU, United Kingdom): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Arcoxia 60mg (Đóng gói và xuất xưởng: Merck Sharp & Dohme Ltd., Địa chỉ: Shotton Lane, Cramlington, Northumberland, NE233 JU, United Kingdom) Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-20809-17. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Etoricoxib

Thuốc Arcoxia 90mg (Đóng gói và xuất xưởng: Merck Sharp & Dohme Ltd., Địa chỉ: Shotton Lane, Cramlington, Northumberland, NE233 JU, United Kingdom): Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Arcoxia 90mg (Đóng gói và xuất xưởng: Merck Sharp & Dohme Ltd., Địa chỉ: Shotton Lane, Cramlington, Northumberland, NE233 JU, United Kingdom) Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-20810-17. Nhóm Thuốc giảm đau, hạ sốt, Nhóm chống viêm không Steroid, Thuốc điều trị Gút và các bệnh xương khớp có thành phần Etoricoxib