Danh sách tổng hợp

Thuốc Xorimax: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Xorimax Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VN-18958-15. Nhóm có thành phần Cefuroxim

Thuốc Xolair 150mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Xolair 150mg Hộp 1 lọ bột và 1 ống dung môi 2ml SĐK QLSP-H02-950-16. Nhóm có thành phần Omalizumab

Thuốc XATRAL XL 10mg B/1bls x 30 Tabs: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng,...

Thuốc XATRAL XL 10mg B/1bls x 30 Tabs Hộp 1 vỉ x 30 viên SĐK VN-14355-11. Nhóm có thành phần Alfuzosin HCL

Thuốc Xylobalan Nasal Drop 0,1%: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Xylobalan Nasal Drop 0,1% Hộp 1 lọ nhựa 10ml SĐK VN-19370-15. Nhóm có thành phần Xylometazolin

Thuốc Xacimaxnew: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Xacimaxnew vỉ/10 viên SĐK VD-21707-14. Nhóm có thành phần Amoxicilin + Cloxacilin

Thuốc Xymex MPS: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Xymex MPS Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-15974-12. Nhóm có thành phần Simethicone + Fungal Diastase +Papain

Thuốc Xorimax 500mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Xorimax 500mg Hộp 1 vỉ x 10 viên SĐK VN-20624-17. Nhóm có thành phần Cefuroxim

Thuốc Xarelto Tab 15mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Xarelto Tab 15mg Hộp 1 vỉ x 14 viên,Viên nén bao phim,Uống SĐK VN-19013-15. Nhóm có thành phần Rivaroxaban

Thuốc Xenetix 300: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Xenetix 300 Hộp 25 lọ 50 ml dung dịch tiêm SĐK VN-16786-13. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Iodine

Thuốc xymex mpstablets: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc xymex mpstablets Hôp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-15974-12. Nhóm có thành phần simethicone ; fungal diastase ; papain