0-9

Dược phẩm 9PM: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Dược phẩm 9PM SĐK VN-21186-18. Nhóm có thành phần

Thuốc 3B Medi: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc 3B Medi Hộp 5 vỉ x 10 viên SĐK VD-5838-08. Nhóm Thuốc tim mạch có thành phần Trimetazidin dihydroclorid 35 mg

Khoáng chất và Vitamin 3BTP: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Khoáng chất và Vitamin 3BTP Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-26140-17. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Vitamin B1 (Thiamin nitrat) 100 mg; Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 200 mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 200 mcg

Khoáng chất và Vitamin 3B-Medi tab: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Khoáng chất và Vitamin 3B-Medi tab Hộp 10vỉx 10 viên SĐK VD-26870-17. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Vitamin B1 (Thiamin mononitrat) 100 mg; Vitamin B6 (Pyridoxin hydroclorid) 200 mg; Vitamin B12 (Cyanocobalamin) 200 mcg

Dược phẩm 10% Fat Emulsion Injection: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Dược phẩm 10% Fat Emulsion Injection Hộp 1 túi 500mL SĐK VN-20149-16. Nhóm có thành phần Soybean oil 10%

Khoáng chất và Vitamin 3B-Medi: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Khoáng chất và Vitamin 3B-Medi SĐK VD-22915-15. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Vitamin B1 125 mg; Vitamin B6 125 mg; Vitamin B12 250 mcg

Dược phẩm 20% Fat Emulsion Injection: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Dược phẩm 20% Fat Emulsion Injection SĐK VN-19115-15. Nhóm có thành phần Soybean oil 20%

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base 4.2% w/v Sodium...

Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base 4.2% w/v Sodium Bicarbonate Chai thủy tinh 250ml; hộp 10 chai x 250ml SĐK VN-18586-15. Nhóm Dung dịch điều chỉnh nước điện giải và cân bằng Acid-Base có thành phần Natri Bicarbonate 10,5g/250ml

Thuốc 1-AL: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc 1-AL Hộp 1 lọ 30ml SĐK VN-17818-14. Nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần Levocetirizine (dưới dạng Levocetirizine dihydrochloride) 15mg/30ml

Thuốc 1-AL: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc 1-AL Hộp 20 vỉ x10 viên SĐK VN-17635-14. Nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần Levocetirizine (dưới dạng Levocetirizine dihydrochloride) 5mg