Danh sách tổng hợp

Thuốc 4.2% w/v Sodium Bicarbonate 250 ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều...

Thuốc 4.2% w/v Sodium Bicarbonate 250 ml Hộp 10 chai 250ml SĐK VN-18586-15. Nhóm có thành phần Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat)

Thuốc 3B TP: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc 3B TP Viên nén, vỉ 10 viên, hộp 10 vỉ, uống SĐK VD-26140-17. Nhóm có thành phần Vitamin B1; Vitamin B6; Vitamin B12

Thuốc 4,2% w/v Sodium Bicarbonate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc 4,2% w/v Sodium Bicarbonate Hộp 10 chai SĐK VN-18586-15. Nhóm có thành phần Natri Bicarbonat

Thuốc 3Bpluzs: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc 3Bpluzs Hộp 10 Vỉ x 10 viên nang mềm, uống SĐK VD-8026-09. Nhóm có thành phần Vitamin B1 + B6 + B12

Thuốc 5-Fluorouracil Ebewe 500mg/10ml 1’s: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Thuốc 5-Fluorouracil Ebewe 500mg/10ml 1's Hộp 1 lọ 10ml SĐK VN-17422-13. Nhóm có thành phần Fluorouracil (5-FU)

Thuốc 1-AL Siro: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc 1-AL Siro Hộp 1 lọ 30ml SĐK VN-17818-14. Nhóm có thành phần Levocetirizine (dưới dạng Levocetirizine dihydrochloride)

Thuốc 5% Dextrose in Lactated Ringers: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc 5% Dextrose in Lactated Ringers Hộp 24 Chai SĐK VN-14668-12. Nhóm có thành phần Ringer lactat + Glucose

Thuốc 623,40mg/ml 50ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc 623,40mg/ml 50ml Hộp 10 chai x 50ml, Dung dịch tiêm hoặc tiêm truyền, Tiêm tĩnh mạch (IV) SĐK VN-14922-12. Nhóm Thuốc dùng chẩn đoán có thành phần Iopromide

Thuốc 5mg, 160mg, 12,5mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc 5mg, 160mg, 12,5mg Hộp 4 vỉ x 7 viên, Viên nén bao phim, Uống SĐK VN-19289-15. Nhóm có thành phần Amlodipin (dưới dạng amlodipin besilate), Valsartan, Hydroclorothiazide

Thuốc 1500mg, 250mg, 250mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc 1500mg, 250mg, 250mg Hộp 5 vỉ 20 viên, Viên nén bao film, Uống SĐK VD-21649-14. Nhóm có thành phần Diệp hạ châu, Chua ngút, Cỏ nhọ nồi