Danh sách tổng hợp

Thuốc Bolorate: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Bolorate Hộp 3 vỉ x 10 viên SĐK VN-14481-12. Nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần Loratadine

Thuốc Cezil-D: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cezil-D Hộp 1 vỉ, 3 vỉ, 10 vỉ x 10 viên bao phim. Vỉ kẹp 10 viên bao phim SĐK VD-10074-10. Nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần Cetirizin dihydroclorid 5 mg, Pseudoephedrin HCl 30 mg

Thuốc Cetirizine Ampharco: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cetirizine Ampharco Hộp 1 vỉ, 10 vỉ x 10 viên bao phim SĐK VD-10073-10. Nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần Cetirizine HCl 10 mg

Thuốc Cezil Fast: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cezil Fast Bìa kẹp 1 vỉ, hộp 1 vỉ, 2 vỉ, 6 vỉ x 15 viên nang mềm SĐK VD-11511-10. Nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần Cetirizin hydroclorid 10 mg

Thuốc Toblivo: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Toblivo Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK VN-10662-10. Nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần Levocetirizine dihydrochloride

Thuốc Telfor 120: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Telfor 120 Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK VD-5712-08. Nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần Fexofenadin hydroclorid

Thuốc Promethazin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Promethazin Hộp 5 vỉ x 20 viên bao đường, chai 40 viên hộp 30 chai SĐK VD-5718-08. Nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần Promethazin hydroclorid

Thuốc Fexotil 120: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Fexotil 120 Hộp 2 vỉ xé x 10 viên SĐK VN-1167-06. Nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần Fexofenadine

Thuốc Cetirizin 10mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Cetirizin 10mg Hộp 5 vỉ x 10v, hộp 1chai 100v nén bao phim SĐK VNA-0110-02. Nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần Cetirizine

Thuốc Lorfact-D: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Lorfact-D Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VN-21167-18. Nhóm Thuốc chống dị ứng và dùng trong các trường hợp quá mẫn có thành phần Desloratadin 5mg