E

Hocmon, Nội tiết tố Eslone Tab: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Hocmon, Nội tiết tố Eslone Tab Hộp 1 vỉ x 30 viên SĐK VN-18063-14. Nhóm Hocmon, Nội tiết tố có thành phần Tibolone 2,5mg

Thuốc Eyetamin: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Eyetamin Hộp 1 lọ x 10 nl thuốc nhỏ mắt SĐK VD-10094-10. Nhóm có thành phần Thiamin hydroclorid 5mg, Riboflavin natri phosphat 0,5mg, Nicotinamid 40mg

Thuốc Esclo-10: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Esclo-10 SĐK VN-19472-15. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Escitalopram (dưới dạng Escitalopram oxalat) 10mg
Thuốc-Enteric

Thuốc Enteric: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Enteric Hộp 30 gói x 3g thuốc bột SĐK VD-2066-06. Nhóm Thuốc đường tiêu hóa có thành phần Hỗn hợp calci lactat và vi khuẩn lactic, nhôm hydroxide, kaolin

Khoáng chất và Vitamin Everoxi: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng &...

Khoáng chất và Vitamin Everoxi Hộp 28 vỉ xé, 10 vỉ xé x 1 viên; Hộp 1 tuýp 10 viên SĐK VN-1306-06. Nhóm Khoáng chất và Vitamin có thành phần Grape Sed extract, Vitamin C

Thuốc Etaroxe: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Etaroxe SĐK VN-9949-05. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Ofloxacin
Hình ảnh Thuốc EVALDEZ

Thuốc EVALDEZ: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc EVALDEZ 6 vỉ x 10 viên nén SĐK VD-18841-13. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Levosulpiride 50 mg
Hình ảnh Thuốc Eyelight Cool

Thuốc Eyelight Cool: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Eyelight Cool Hộp 1 lọ x 10 ml SĐK VD-9258-09. Nhóm Thuốc dùng điều trị mắt, tai mũi họng có thành phần Borneol 2mg, Vitamin B6 10mg, Natri chondroitin Sulfat 25mg

Dược phẩm Epelax: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Dược phẩm Epelax SĐK VN-21254-18. Nhóm có thành phần

Thuốc Efodyl: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Efodyl Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK VD-30737-18. Nhóm Thuốc trị ký sinh trùng, chống nhiễm khuẩn, kháng virus,kháng nấm có thành phần Cefuroxim (dưới dạng Cefuroxim axetil) 500mg