Danh sách tổng hợp

Thuôc Eucinat-500

Thuốc Eucinat 500: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Eucinat 500 H/1v/10, Viên nén bao phim, uống SĐK VD-17323-12. Nhóm có thành phần Cefuroxim axetil

Thuốc Espumisan Cap: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Espumisan Cap Hộp 2 vỉ x 25 viên nang mềm SĐK VN-14925-12. Nhóm có thành phần Simethicon

Thuốc Espumisan Capsul: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Espumisan Capsul Hộp 2 vỉ x 25 viên nang mềm SĐK VN-14925-12. Nhóm có thành phần Simethicon

Thuốc Elitan 10mg/2ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Elitan 10mg/2ml Hộp 2 vỉ x 5 ống x 2ml Dung dịch tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch SĐK VN-19239-15. Nhóm có thành phần Metoclopramid

Thuốc Ezgysta: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Ezgysta Hộp 4 vỉ x 14 viên SĐK 5070/QLD-KD. Nhóm Thuốc hướng tâm thần có thành phần Pregabalin

Thuốc Etrix 10 mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Etrix 10 mg Hộp 3 vĩ x 10 viên SĐK VN-19109-15. Nhóm có thành phần Enalapril

Thuốc Esonix 40 mg: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Esonix 40 mg Hộp 1 lọ bột đông khô pha tiêm+1 ống 5ml Sodium clorid 0,9% SĐK VN-13017-11. Nhóm có thành phần Esomeprazol

Thuốc EPOKINE PREFILLED INJECTION 4000 IU/0,4ML: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc EPOKINE PREFILLED INJECTION 4000 IU/0,4ML Hộp 6 bơm tiêm SĐK QLSP-0666-13. Nhóm có thành phần Epoetin alpha người tái tổ hợp

Thuốc Enfurol: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Enfurol Hộp 2 vỉ x 10 viên SĐK VD-15873-11. Nhóm có thành phần Nifuroxazid

Thuốc Esmeron (Đóng gói & xuất xưởng: N.V. Organon, đ/c: Kloosterstraat 6, 5349 AB...

Thuốc Esmeron (Đóng gói & xuất xưởng: N.V. Organon, đ/c: Kloosterstraat 6, 5349 AB Oss, Hà Lan) Hộp 10 lọ x 5ml SĐK VN-17751-14. Nhóm có thành phần Rocunorium bromide