Avatar Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm - BS.CKI. Nguyễn Thị Phường

Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS.CKI. Nguyễn Thị Phường

Địa chỉ Số 95B Hùng Vương (Nối dài), Ấp Phú Hòa, Xã Tân Phú Đông, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về Phòng khám Sản phụ khoa & Siêu âm – BS.CKI. Nguyễn Thị Phường bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Văn Hứng

Địa chỉ ẤP 1, xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Văn Hứng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Văn Ngươn

Địa chỉ Số 154 Hùng Vương, phường An Thạnh, Thị Xã Hồng Ngự, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Văn Ngươn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Văn Suôl

Địa chỉ ấp K10, xã Phú Hiệp, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Văn Suôl bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Văn Tâm

Địa chỉ ấp Tân Hòa B, xã Tân Phú, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Võ Văn Tâm bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Võ Văn Thắng

Địa chỉ Ấp Hưng Lợi, xã Thanh Mỹ, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về cơ sở dịch vụ tiêm chích, thay băng – ĐD. Võ Văn Thắng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Vũ Đức Dũng

Địa chỉ Số 115 Khóm 4, phường 1, Thành Phố Cao Lãnh, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM RĂNG HÀM MẶT – BS. Vũ Đức Dũng bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Vũ Kim Long

Địa chỉ SỐ 371/6 NGUYỄN SINH SẮC KHÓM 2, phường 2, Thành Phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NGOẠI TỔNG HỢP – BS. Vũ Kim Long bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Vũ Thị Tuyết Mai

Địa chỉ Số 204 Lê Lợi khóm 3, phường 3, Thành Phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về PHÒNG KHÁM NỘI TỔNG HỢP – BS. Vũ Thị Tuyết Mai bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ

CƠ SỞ DỊCH VỤ KÍNH THUỐC ĐIỆN BIÊN PHỦ – BS. Vũ Văn Toàn

Địa chỉ Số 79 đường Hùng Vương, phường 2, Thành Phố Sa Đéc, Đồng Tháp. Cập nhật thông tin, đánh giá và Review về CƠ SỞ DỊCH VỤ KÍNH THUỐC ĐIỆN BIÊN PHỦ – BS. Vũ Văn Toàn bao gồm thời gian làm việc, hình ảnh, các dịch vụ, thông tin bác sĩ