Danh sách tổng hợp

Thuốc Uromitexan 400mg/ 4ml Inj B/15: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc Uromitexan 400mg/ 4ml Inj B/15 Hộp 15 ống x 4ml SĐK VN-10698-10 (có CV gia hạn hiệu lực SĐK). Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Mesna

Thuốc Uromitexan 400mg/ 4ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Uromitexan 400mg/ 4ml Hộp 15 ống x 4ml, Dung dịch thuốc tiêm, Tiêm SĐK VN-10698-10 (có CVGH:19433/QLD-ĐK). Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Mesna

Thuốc Uromitexan Inj 400mg/4ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá...

Thuốc Uromitexan Inj 400mg/4ml Hộp 15 ống x 4ml SĐK VN-10698-10 (có Biên nhận hồ sơ đăng ký thuốc). Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Mesna

Thuốc Uromitexan Inj: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Uromitexan Inj Hộp 15 ống x 4ml SĐK VN-10698-10 (có CV gia hạn hiệu lực SĐK); VN-20658-17. Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Mesna

Thuốc Uromitexan 400mg/4ml: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Uromitexan 400mg/4ml H 15 ống x 4ml, DD thuốc tiêm SĐK VN-10698-10. Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Mesna

Thuốc Uromitexan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Uromitexan Hộp 15 ống x 4ml, Dung dịch thuốc tiêm, Tiêm SĐK VN-10698-10. Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Mesna

Thuốc UROMITEXAN 400MG/4ML INJ. B/15 AMPS: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng...

Thuốc UROMITEXAN 400MG/4ML INJ. B/15 AMPS Hộp 15 ống x 4ml, Dung dịch thuốc tiêm, Tiêm SĐK VN-10698-10. Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Mesna

Thuốc Uromitexan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Uromitexan Hộp 15 ống x 4ml SĐK VN-10698-10. Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần mesna

Thuốc Uromitexan: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Uromitexan Hộp 15 ống 4ml SĐK VN-20658-17. Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Mesna 400mg/4ml

Thuốc Gourcuff-5: Hướng dẫn sử dụng, tác dụng, liều dùng & giá bán

Thuốc Gourcuff-5 Hộp 10 vỉ x 10 viên SĐK VD-28912-18. Nhóm Thuốc hỗ trợ trong điều trị bệnh đường tiết niệu có thành phần Alfuzosin HCl 5mg